4 thoughts on “Máy đo huyết áp OMRON-JPN1 full

  1. Mấy nhanh thật đó anh, em thấy bấm nút quay qua cái là đo xong luôn, mấy máy loại khác bơm cứ kêu è è lâu lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *