27 thoughts on “Máy cày ở đây tôi hỏi giá từng chiếc thấy rẻ thì gọi 0988126222

  1. Nói thật bán giá như này người dân chúng tôi làm gì có khả năng mua những cái máy ết ết thì dân mua dc nhưng chạy dc một tg thì vứt mấy bọn này ăn lãi kinh quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *