33 thoughts on “Máy cày bán giảm giá mạnh tại đức trọng lâm đồng vui lòng đừng gọi điện vào ban đêm.

  1. Tôi chỉ quay video, không biết giá, chắc bạn xem cũng nhận ra điều đó, sao lại hỏi giá làm sao tôi biết mà trả lời ?

  2. A ơi có ai mua xe máy cày 3000 shibaura mà đấu mấy nissan bittong 87ly cầu ifa hợp số hồng hà 6 vỏ gai hai vỏ trơn kèm theo bộ nầu con mâm ép mấy nissan với bộ phân khối xe cua e kìm theo hết sdt e 0785056865 ai mua gọi e

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *