32 thoughts on “Mang thai 3 tháng sinh con chỉ có trong phim Ấn Độ | Tình Người Kiếp Rắn Phần 2

  1. Với gắng mới mang thai 3 tháng là đúng còn con gái đứng nhìn mặt giống mẹ nhưng tính tình lại giống ba như trúc tên là Xi Păng ghi cô bé rất dễ thương và đẹp có mượn người

  2. Và gắn mới mang thai 3 tháng là đúng rồi con gái rất đẹp tính mình khuôn mặt giống mẹ nhưng tính tình lại giống

  3. 00.40 có ai nghe thấy giọng của kokila modi k a trong phim âm mưu và tình yêu hihi
    Chuẩn cho mk xin 1 like😊😊

  4. 🌺Hiếu Thảo Cha Mẹ là Đệ Nhất Đức,Đệ Nhất Thiện🌺Tu là Cõi Phúc,Tình là Dây Oan,Hợp Rồi Sẽ Tan🌺Yêu là Khổ❤🖤Ái Tình là Nguyên Nhân của Khổ Đau,Sanh Tử🌺🖤Người Buông Bỏ Được Ái Tình Mới Là Người Khôn Ngoan,Giác Ngộ🌺
    🌺Phật ở Đâu Xa,Phật ở Tại Lòng Ta🌺🖤Ma Ma Phật Phật Cũng Tại Ta,Phật Ma Khác Nhau Chổ Chánh Tà🌺Ăn Chay🥗Sống Thiện Không Bao Giờ là Thiệt Thòi🌺
    🖤Ma,Quỷ,Thần,Thánh,Tiên,Phật,… là Có Thật nhưng "Ma Não,Tâm Ma – Tham Sân Si Mạn Nghi Ác Kiến Thân Kiến Biên Kiến"trong Tâm của Chúng Ta Còn Nguy Hiểm Hơn và Khó Chế Ngự Hơn Ma,Quỷ bên Ngoài Nhiều🌺🖤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *