Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm
33 Cách Mạng Tháng Tám – Ninh Kiều – Thành phố Cần Thơ
Phone, Viber, Zalo: (84) 913-749-652
Email: thoaiquangduong@gmail.com
Facebook:
– Chắp Cánh Bay Cao
– Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Cần Thơ

LỜI BÁO TRƯỚC VỀ GIAI CẤP
Truyền giảng 10.2019

1. Giàu Nghèo – Chủ tớ!
– Lý lẽ của người nghèo thường không được nghe thấy. Thomas Fuller
– Châm-ngôn 14:20. Người nghèo khó dầu láng giềng cũng ghét bỏ; Nhưng bằng hữu của người giàu thì nhiều thay.
– Châm-ngôn 18:23. Người nghèo dùng lời cầu xin; Còn kẻ giàu đáp lại cách xẳng xớm.
– Giàu sang mà tài đức không xứng, thì tai vạ lớn. Vương Phù
– Bất hạnh làm nên con người chân chính, giàu sang dễ tạo nên quái vật. Victor Hugo
– Châm-ngôn 28:6. Thà người nghèo khổ ăn ở cách thanh liêm, còn hơn là kẻ giàu có theo đường tà vạy.
– Châm-ngôn 14:31. Ai hà hiếp người nghèo khổ là làm nhục Đấng Tạo Hóa mình; Còn ai thương xót người bần cùng là tôn trọng Ngài.

– I Ti-mô-thê 6: 17-19. Răn bảo người giàu
Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc -chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. 18 Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp ban phát và phân chia của mình có, 19 vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật.

– A-ghê 1:6. Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít; ăn mà không no; uống mà không đủ; mặc mà không ấm; và kẻ nào làm thuê, đựng tiền công mình trong túi lủng.
– Lê-vi ký 19:13. Chớ ức hiếp kẻ lân cận mình, chớ cướp giựt của họ. Tiền công của kẻ làm mướn ngươi, chớ nên để lại trong nhà mình cho đến ngày mai.

– I Ti-mô-thê 6: 1, 2. Kẻ đầy tớ
Hết thảy những kẻ dưới ách đầy tớ phải coi chủ mình là đáng trọng mọi đàng, hầu cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời khỏi bị làm trò cho người phạm thượng. 2 Ai có chủ là tín đồ, thì không nên lấy cớ anh em mà khinh dể, nhưng phải càng hầu việc hơn.

– Quyền lực luôn luôn thu hút những kẻ không có đạo đức. Albert Einstein
– Nếu không có tình yêu sự thật và đức hạnh vững vàng, thì bất cứ ai được trao cho quyền lực cũng sẽ lạm dụng nó. La Fontaine
– Người tầm thường mà nắm quyền lực phi thường đó mới là mối nguy hiểm lớn cho nhân loại chứ không phải là kẻ ác ôn hay tàn bạo. Erich Fromm

2. Giá trị một con người
– Trước khi chúng ta đạt được quyền lực lớn hơn, chúng ta phải đạt được sự khôn ngoan nhiều hơn. Ralph Waldo Emerson
– Châm-ngôn 21:2. Các đường lối của loài người đều chánh đáng theo mắt họ; Song Đức Giê-hô-va cân nhắc tấm lòng.
– Sự vĩ đại không nằm trong tài sản, quyền lực, danh vọng hay tiếng tăm. Nó được thể hiện trong lòng tốt, sự khiêm nhường, sự phụng sự và tính cách. William Arthur Ward
– Lu-ca 4:18. Thần của Chúa ngự trên ta; Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo;
– Gia-cơ 2:5. Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe nầy: Đức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời nầy đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao? 6 Mà anh em lại khinh dể kẻ nghèo!

– I Ti-mô-thê 6: 6-10. Lòng tham của cải
Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. 7 Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. 8 Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng; 9 còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. 10 Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn.

3. Dấu hiệu của ngày tận thế.
– Gia-cơ 5:1-6. Kẻ giàu mà ác
1 Hỡi anh em là kẻ giàu có! Hãy khóc lóc, kêu la, vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. 2 Của cải anh em bị mục nát, áo xống bị mối mọt ăn rồi. 3 Vàng bạc anh em bị ten rét, ten rét đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em, nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã thâu trữ tiền của trong những ngày sau rốt! 4 Kìa, tiền công con gặt gặt ruộng anh em, mà anh em đã ăn gian, nó kêu oan và tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tai Chúa các cơ binh. 5 Anh em đã sống trên thế gian ăn uống vui sướng và xa xỉ, anh em đã làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết; 6 anh em đã luận tội và đã giết người công bình, mà người chẳng cự lại.

– Rô-ma 14:12. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời.

source: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://thefirstworldwar.net/category/suc-khoe/

6 thoughts on “LỜI BÁO TRƯỚC VỀ GIAI CẤP – Mục sư Dương Quang Thoại – Truyền giảng 10.2019

  1. Hay tải và nghe mục sư dương quang thoại giảng. Dễ hiểu và có cảm xúc. Cảm ơn Mục Sư nhiều. Chúc Mục Sư luôn có nhiều sức khoẻ. Để con được nghe mục sư giảng nhiều hơn.

  2. Halelugia ! Cảm tạ Chúa , lời Chúa thật bổ ích sắc hơn gươm hai lưỡi . Cảm ơn MS , nguyện Chúa đầy ơn trên chức vụ MS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *