30 thoughts on “Loa độc đáo dạng bia HEINEKEN.mp4

  1. ad ơi cho e hỏi cái.  E cũng lắp dây giống như trong video mà sao cái loa heniken của e nó không có phát nhạc tren laptop dc vay. Cho e hỏi nó bị làm sao thế?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *