19 thoughts on “Loa BMB: CSD-2000(C) giá rẻ bất ngờ chỉ có 2600k.

  1. Nam châm loa vết mài thô và sứt dăm thì biết.nhưng Giá rẻ ae đòi phải chất lượng cao thì đâu ra vừa túi tiền ai người nấy mua.

  2. Sao anh k up lên kênh BMB 2000 china xịn,có thể giá cao hơn hành vn nhưng chất lượng se tốt hơn hành vn mình gia công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *