3 thoughts on “Livestream 11/06/2019 Danny chia sẽ cách chụp hình với studio tại gia

  1. setup đầy đủ một studio chụp ảnh cưới thì khoảng bn anh .stu trung bình thôi .ko tính máy aenh lens vs ống kính ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *