10 thoughts on “Linh Nga – Múa Sen Đặc Sắc 2018 (Lotus Dance) | SMTV

  1. Năm 2019 vừa qua trường em múa bài này tháng 7 nha mn tim cho em múa đc giải nhất ở gò dầu thi huyện nhưng trường em thua trường gò dầu em rất buồn khi thua trường gò dầu mn khuyên em ik thì tim nha mn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *