9 thoughts on “Liên Minh Phá Án – Tập 8 II Phim hình sự TVB II Lồng Tiếng

  1. Neu doan k lam thì vụ án này là vụ án chậu den cua bao công , vay la phim nay tái hien bat chuoc phim bao thanh thiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *