9 thoughts on “Liên Minh Phá Án – Tập 7 II Phim hình sự TVB II Lồng Tiếng

  1. ĐKM THẰNG TRẦN THẾ MỸ, THẰNG NÀY UỐNG PHẢI MÁU LÔZ HAY SAO MÀ NHƯ 1 CON CHÓ ĐIÊN VẬY NGAY CẢ CON MÌNH CŨNG GIẾT VÌ ĐC SỐNG

  2. cảnh sát tốt thì chỉ có ở trong phim thôi,chứ ngoài đời làm gì có cảnh sát tốt mà đi chăm sóc cho gia đình của phạm nhân nhỉ

  3. Thäng cånh sát trüng quöc näy ham än mät tu cách di pha an mà cü an táo ,thäng dao diën Sao dö quá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *