10 thoughts on “Liên Minh Phá Án – Tập 3 II Phim hình sự TVB II Lồng Tiếng

  1. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK ĐÔI CẨU NAM NỮ …………. GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG

  2. Công Tôn Trạch quá ấu trĩ, thám trưởng gì mà hồ đồ vậy mà là thám trưởng tài ba thật nực cười, phim thừờng nâng một người và sẽ hạ một người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *