5 thoughts on “Liên Minh Phá Án – Tập 10 II Phim hình sự TVB II Lồng Tiếng

  1. PHIM NÀY CHỨNG TỎ LÀ QUỐC GIA TRUNG QUỐC HƠN 1 TỶ DÂN NHƯNG ĐỀU LÀ NGƯỜI BỊ HỎNG NÃO HOẶC KO CÓ NÃO, BẰNG CHỨNG LÀ HỌ DÙNG 1 ĐIỀU TRA VIÊN KIÊM TRINH SÁT NÓI LẮP 1 PHÚT MỚI NÓI ĐC 1 CÂU LÀM CẢNH SÁT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *