Tagged With:

1 thought on “Lên du thuyền đi dọc sông Seine ngắm Paris hoa lệ trong vòng 1 giờ

  1. Thời tiết ở Việt Nam bây giờ oi bức, nóng nực đi du lịch ở nước Pháp là sướng nhất, hưởng thụ cái mat me ở xứ người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *