Tổ Chức Giáo Dục Lia:
Facebook:
Website:
Hotline: 0898.062.626
Bài học hôm nay của Chúng ta sẽ là Quán từ sở hữu – Possessiv Artikel.
Chúng ta cùng làm quen với nhiều nhân vật và các tình huống khác nhau nhé.
Hãy nhớ điều quan trọng nhất là chúng ta hãy rèn luyện kỹ năng nghe và nói qua mỗi vi deo nhé.

Nguồn: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm bài viết: https://thefirstworldwar.net/category/giai-tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *