24 thoughts on “Lego được sản xuất như thế nào

  1. Mấy bác nhớ bật Chú Thích lên dưới góc phải màn hình tôi ngồi Việt Sub lại đó :V coi cho dễ hiểu

  2. Nếu Kênh Mình Đạt Móc 1000 Sub hoặc Hơn thì mình sẽ làm Event tặng đồ nhé có thể là : Lego , Lót Chuột cỡ lớn. hihi <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *