1 thought on “LỄ KHAI PHÁP AN CƯ KẾT HẠ CƠ SỞ II CHÙA ĐỒNG ĐẮC NINH BÌNH 2019

  1. Nhân mùa An Cư Kết Hạ chúng con kính chúc Quý Thầy vô lượng an lạc sức khỏe luôn là cây bồ đề tỏa bóng cho chúng con nương tựa tu học A Di Đà Phật !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *