Lễ hội ánh sáng tại Quảng Bình
👉 TP Đồng Hới “Công viên Đồng Mỹ
Các bạn đã đi chưa nhanh chân lên nào
👉 Từ 23 – 30/4 – 1/5 mới kết thúc.
Lập tem Làm chuyến về Quảng Bình chơi lễ thui nào.
#Chia sẻ video này đến tất cả cho bạn bè mình biết nào.

source: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://thefirstworldwar.net/category/giai-tri/

1 thought on “Lễ hội ánh sáng tại Quảng Bình 👉 TP Đồng Hới “Công viên Đồng Mỹ Các bạn đã đi chưa nhanh chân nào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *