16 thoughts on “LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ – CHÙA HƯNG THIỀN , Ngày 12 Tháng 11 Năm Mậu Tuất ( 18 / 12 / 2018 )

 1. Lòng thành con xin nguyện cầu hồng ân tam bảo hằng gia hộ cho ni sư thích nữ như lan làm tròn trách nhiệm trụ trì, cũng như trên bước đường tu tập sớm thành phật quả
  Con xin kính chúc sư cô lúc nào cũng đầy đủ sức khỏe
  Nam mô thập phương thường trụ tam bảo
  Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
  Nam mô a di đà phật

 2. Lòng thành con nguyện cầu cho tam bảo thường còn để cho khắp tất cả chúng con và toàn thể nhân loại
  Quay về nương tựa mà tìm về bến giác
  Nam mô thập phương thường trụ tam bảo
  Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
  Nam mô a di đà phật

 3. Con đã hai lần được về cúng dường trường hạ chùa hưng thiền con đều đủ duyên được gặp và đảnh lễ sư cô mong rằng năm nay con sẽ tiếp tục được đủ duyên với cô adidaphat

 4. Chúc mừng sư cô Thích Nữ Như Lan đuợc làm trụ trì chùa Hưng Thiền chúc cô nhiều sức khỏe tài tâm trí lực đầy đủ để Hoằng Pháp lợi sanh kế thừa Sư ông để giáo hoá chúng sanh , chúc cô con đường Hoằng Pháp Luon đuợc rộng mở

 5. ADIDAPHAT.Ni sư Như Lan tác bạch xuất sắc. Nguyện cầu chư phật mười phương luôn gia hộ cho sư được nhiều sức khỏe, tài tâm trí́ lực để hoàn thành sứ mệnh cao cả trụ trì ,hoằng pháp lợi sanh. Kính chúc mừng ni sư.Mô Phật.

 6. Nam mo a di da phat nam mo a di da phat nam mo a di da phat nam mo a di da phat nam mo a di da phat nam mo a di da phat nam mo a di da phat nam mo a di da phat .

 7. Chúc mừng sư cô Thích Nữ Như Lan đuợc làm trụ trì chùa Hưng Thiền chúc cô nhiều sức khỏe tài tâm trí lực đầy đủ để Hoằng Pháp lợi sanh kế thừa Sư ông để giáo hoá chúng sanh , chúc cô con đường Hoằng Pháp Luon đuợc rộng mỡ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *