Tagged With:

6 thoughts on “LDMT#53 VỀ MIỀN TÂY DU LỊCH CỒN PHỤNG

  1. Du lịch cồn phụng thật là đẹp, nhìn cảnh sông nước là muốn đi ngày tới đây để thăm quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *