2 thoughts on “Lấy thuốc mùa mưa lũ || cây thuốc quý chữa xương khớp

  1. Cây bạn dùng làm nước tắm gọi là Cách vàng nhé. Nếu dùng kết hợp với cây Nàng nàng chân ngắn để tắm cho trẻ nhỏ sẽ rất tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *