3 thoughts on “Lập trình logo| Vẽ lá cờ Việt Nam theo tỉ lệ

 1. to quocki :dai

  make "rong :dai/3*2

  make "canh :dai/5

  cs ht pd

  pu setxy -:dai/2 -:rong/2 pd

  setpc 4

  repeat 2 [ fd :rong rt 90 fd :dai rt 90 ]

  pu home pd

  setfc 4 fill

  setpc 6

  pu

  fd :canh make "d1 pos bk :canh rt 72

  fd :canh make "d2 pos bk :canh rt 72

  fd :canh make "d3 pos bk :canh rt 72

  fd :canh make "d4 pos bk :canh rt 72

  fd :canh make "d5 pos bk :canh rt 72

  setpos :d1

  pd

  setpos :d3

  setpos :d5

  setpos :d2

  setpos :d4

  setpos :d1

  pu home pd

  setfc 6

  fill

  repeat 5 [fd :canh/2 fill bk :canh/2 rt 72]

  end

  Make "canh 160

  Make "d1 [0 160]

  Make "d2 [152.169042 49.442719]

  Make "d3 [94.04564 -129.442719]

  Make "d4 [-94.04564 -129.442719]

  Make "d5 [-152.169042 49.442719]

  Make "rong 533.333333333333

 2. Em xin lỗi vì đã lỡ đăng
  video của anh, mong anh thông cảm và không khiếu nại bản quyền. Em cũng chỉ vì
  học sinh cả nước đang ôn thi tin học trẻ mà thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *