11 thoughts on “Làm Sao Thu Nhỏ Bắp Tay Với Các Bài Tập Đơn Giản Cho Nữ – Junie HLV Ryan Long Fintess

  1. Hôm nay video khá chất lượng và đi đúng vấn đề nhanh…. góp ý mong chất lượng video của ac ngày càng tăng em cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *