14 thoughts on “Làm nhiệm vụ Kiếm 450 gems trong clash of clans (HD)

  1. Anh ấn vào huấn luyện nhanh, ấn vào cho đến khi ấn hết được thì thôi,sau khi đánh xong là anh lại có quân để đánh tiếp,đó là cách hay

  2. Cách đầu tiên là bạn đánh hết những đứa phá được khinh khí cầu rồi sau đó thả khinh khí cầu nhé

  3. bạn có có thể sử dụng 5 con như barbarian, archer , goblin, balloon &wizard
    tuy có hơi lâu nhưng có thể 100 % nhà để hall ở giửa

  4. Tích nước tím rồi sinh cái thằng phù thủy ra chỗ town hall để nó phá vi đam nó cao hơn mấy thằng kia , nó bắn 5 đến 6 phát là xong

  5. Tích nước tím rồi sinh cái thằng phù thủy ra chỗ town hall để nó phá vi đam nó cao hơn mấy thằng kia , nó bắn 5 đến 6 phát là xong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *