6 thoughts on “Làm máy bay bằng động cơ DC – Máy bay bằng gỗ

  1. cái này Phải cầm rồi phóng cho nối bay
    Chứ để im Sao nó bay đc nếu đúng ai cho
    Min một like…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *