31 thoughts on “Kuroko Tuyển Thủ Vô Hình Tập 75 Lồng Tiếng

  1. Quá hay quá hay quá hay 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

  2. Akashi tuy mạnh hơn kagami nhưng akashi cũng chỉ dừng ở mức đó còn kagami luôn mạnh hơn qua mỗi trận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *