6 thoughts on “KTG Nguyễn Xuân Nghĩa: Trung Quốc Dãy Chết Trong Thương Chiến Mỹ-Trung

  1. Có 1 Đảng dân chủ thực sự khó trị đến vậy, quý khán giả có thể xem thêm chi tiết tại đây: https://youtu.be/1Izzw6sAlUw

  2. Dòng giống nhà ông Thông thái tài giỏi vậy sao phải đu càng ăn bám sủa rong mấy chục năm vậy??????gần 80 tuổi như Ông ..ông Hãy nhìn lại bản thân mình xem đã làm được gì chỉ là những kẻ lưu vong có tư duy nô lệ ..??? ngoài việc sủa rong trên mạng kiếm ăn… Với lại lừa mấy con chó 3/// cùng cảnh ngộ như ông ??????

  3. bác nghĩa !!.😍😍😍😍😍😍👌👌👌👌👌👍👍👍👍👍👏👏👏👏🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹.TRÊN CÃ TUYÊT VỜI .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *