49 thoughts on “Kiểu tóc Jaycut đẹp lạnh nùng hot nhất 2019 | Tóc nam đẹp Phong BvB

  1. Nói thịk tiệm ở ngoài ít có trìh độ cắt như ôg Phog.kao cắt nhìu tiệm ròy nói đến mohican hoặt cắt xát 2bên ko đc tự nhiên nhìn s s ấy

  2. Kiểu tóc có đẹp đến mấy thi nhìn mặt cung phải đẹp trai chút. Tóc đẹp. mà mặt xấu cung vứt . 😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *