9 thoughts on “KHU LẤN BIỂN HOÀNG GIA ĐANG KHỞI CÔNG Rạch Giá KIÊN GIANG

  1. đảo hoang gia nầy lỏn không ban tủ trong bỏ ra ngỏi biển bau sa và chiều chay dày theo khu lấn biển bau sa ban trả lỏi cho minh biêt đuoc không

  2. Khu lấn biến Hoang Gia – Kien Giang danh thi cong nhieu may lam việc qua chia se hay hay 👍👍❤️🖖🖖🖖😘😘👏👏🖖❤️👍👌👌🖖🖖🖖cong trinh lớn qua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *