8 thoughts on “Khu Hoàng Phát Bạc Liêu

  1. Đẹp quá thanh mai ơi.mình hỏi tí thanh mai.sao mình bình luận trên điện thoại thì được còn bình luận trên máy tính nó cứ quay vòng mặc dù mạng ổn định.ai biết không chỉ mình với.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *