Tagged With:

20 thoughts on “Khu du lịch Đại Nam đốt pháo hoa lễ 2/9

  1. Cả nhà mình đi xem lễ đốt pháo hoa ở khu du lịch Đại Nam Bình Dương,hẹn tết xem tiếp nhea các bé,thương lắm nè

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *