6 Comments

  1. TÊRÊSA TRI le

    Đất nước này mất lâu rồi bạn ơi phải nói là sự khốn nạn của bon lãnh đạo đất nước mình chưởi gì nửa …? Cám ơn bạn chúc bạn bình an

    Reply
  2. Dao Vu

    nó lấy hết đất rồigia như n mở ct cho dân vn mình làm thi không sao nhưng no mở ct nó đưa người tràu sang lam dần dần người của tràu khứa sang tràn lan thế là mất nc cũng chỏ vì toàn kẻ ngu lãnh đao đất nc

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *