28 thoughts on “Khi Sanji dựa vào ngực của Ishilly

  1. Bó tay ông dà dợ, mới có úp mặt vô ngực mà còn như z ko bt sau này ống có vợ r, tới lúc động phòng chắc ổng lên bàn thờ nằm wá 😓

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *