8 thoughts on “Khi in đảo mặt bản in bị lệch lề bên cao bên thấp

  1. đã chỉnh a4 , mà duplex nó vân lệch đây a ơi, duplex nó có bánh lăn, khi lăn nó chạy nên bị lệch mà ko biêt sửa sao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *