2 thoughts on “Khám phá quy trình thiết kế Cầu quay Sông Hàn | Đà Nẵng

  1. Đây là một công trình thể hiện khác vọng hóa vươn lên của người dân Đà Nẵng, đặc biệt là thế hệ lãnh đạo đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *