7 thoughts on “Kể Truyện Đêm Khuya ,Hàng Triệu Người Rơi Nước Mắt Khi Nghe Câu Chuyên Này …Truyện Phật Hay Nhất

  1. đạo nào cũng tốt nhưng câu chuyện nầy cho chúng ta hiểu không đạo nào vượt qua được đạo lý ở đời .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *