3 thoughts on “ITFORVN Bài 3 Cấu hình DNS Server

  1. Lúc chưa lên domain thì phân giải tên miền được. Còn lúc lên thì lại không. Trường hợp này làm sao ạ? Mong a giải đáp. E cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *