Hướng dẫn xoay ngang một trang hay nhiều trang bất kỳ trong Word – Microsoft Office Word 2007

Thao tác làm tương tự như ở trong Word 2003, Word 2010, Word 2012.

Vấn đề này liên quan đến khái niệm Section, tính năng này dùng để phân chia từng trang nằm trong 1 section cụ thể nhằm mục đích chỉ áp dụng trên section đó chẳng hạn như canh lề, xoay hướng trang, chia cột…chỉ trên 1 section đã chọn.

Xem tất cả video hướng dẫn Word tại:

Subscribe:

Nguồn: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm bài viết: https://thefirstworldwar.net/category/cong-nghe

13 thoughts on “Hướng dẫn xoay ngang một trang hay nhiều trang bất kỳ trong Word – Microsoft Office Word 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *