6 thoughts on “Hướng dẫn xem máy tính, laptop của bạn có bị theo dõi

  1. mình đag dùng mac pro 2015, có người chụp được màn hình máy tính của mình từ xa! làm sao để kiểm tra được ai đang kiểm soát hay truy cập máy tính của mk? rất mong được bạn giúp đỡ?

  2. ad cho hỏi:làm sao để biết những địa chỉ ip khi nó hiện ra đấy,địa chỉ nào đáng nghi.dấu hiệu nhận biết là gì vậy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *