Tagged With:

5 thoughts on “HƯỚNG DẪN VIÊN TROLL GIÁM ĐỐC CÔNG TY DU LỊCH VÀ CÁI KẾT… | VIETMICE TV

  1. Lần sau nói là sinh viên năm 3 trường đại học sân khấu điện ảnh rồi alo cho chị Hằng xem sao anh ạ.
    Kaka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *