8 thoughts on “Hướng dẫn update BIOS cho máy Dell

  1. bạn giúp mình với không hiểu sao tải về mà khi cài đặt nó cứ đòi hỏi password là sao nhỉ

  2. Máy mình bật lên mà ghi là máy không hoạt động rồi cứ ơ chỗ hình chờ ko vào đc sâu là sao vậy nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *