2 thoughts on “HƯỚNG DẪN THAY BÓNG ĐÈN TỦ LẠNH FUNIKI

  1. Tủ nhà em bóng đèn còn sáng nhưng k sáng hình như bị chập ở cái công tác nơi cách cửa đóng vào a hướng dẫn e đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *