24 thoughts on “Hướng dẫn tạo kiểu tóc ngắn đơn giản, dễ thương

  1. Nhưng mà dùng máy kẹp trực tiếp vào tóc nó hay bị sơ tóc lắm 😌😌😌 giờ không biết khắc phục sao đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *