24 thoughts on “Hướng Dẫn Tạo 3 Kiểu Tóc Nam Hàn Quốc – Dương Minh Tuấn

  1. Giờ nhìn lại kiểu tóc ông này tạo nhìn k đẹp tóc 2 mái k có xoăn và cong lại tóc 3-7 thì không phồng lên nhìn bựa vl

  2. Mặt mình k hàn quốc nó vừa ngắn vừa to vừa tròn đầu to các thứ tóc chìa ngang thì để éo nào được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *