9 thoughts on “HƯỚNG DẪN SỬA LỖI KHÔNG MỞ ĐƯỢC FILE EXCEL

  1. lỗi này thỉnh thoảng mình cũng hay gặp trong excel, cảm ơn bạn đã chia sẻ video rất hữu ích cho mọi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *