2 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng MiniTool Partition Wizard chi tiết toàn tập

  1. mình làm đến đoạn ấn apply nó đều báo ổ E đang hoạt động ,xong nó bắt mình restart máy nhưng vẫn ko được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *