15 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng hàm IF trong Excel

  1. Dc biết thí sinh sinh sau nam 1992 dc +0.75 nam thì dx cộng 0.5..
    Nói vậy thì thí sinh cả nam và nữ đều dc cộng , nam dc cộng 0.5 nữ sau năm 1992 cug dc cộng 0.75 chứ nhỉ,
    Mình ko hiểu lăm, ai có thể giải thích hộ ko

  2. ngày = ETD , if ngày etd – thực tế >0 và <=2 "den hen", ngày ETD > ngay thuc te "rong", ì nagy ETd nho hon ngay thuc te "tre hen" thi lam sao ạ

  3. Tôi lại thấy dễ hiểu, Thế này nhanh gọn. Tôi ghét giảng theo kiểu lan man. Bài này chỉ phù hợp những người thông minh, nhanh hiểu. Còn chậm hiểu đi chỗ khác chơi………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *