9 thoughts on “Hướng dẫn làm tiếng việt cho photoshop CS6 (2019)

  1. sao ko ra video unlock 723 vs 583 cân spam cân treo nhỉ . Dạo này 723 vs 583 đang gắt qá. Ra video đi ô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *