25 thoughts on “Hướng Dẫn Làm Kế Toán Nội Bộ Bằng Excel Cho DN Nhỏ

  1. A ơi, em đang muốn mở quán ăn. A có thể lập giúp em có thông tin nhập hàng, thu chi cho cửa hàng, doanh số cuối tháng được ko ạ
    Trungle140696@gmail.com

  2. sử dụng phần mềm này cho dịch vụ chứ không có hàng hóa được không ạ, có thể hướng dẫn em thêm được không, mail e: yennhk91@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *