8 thoughts on “Hướng dẫn làm 3 kiểu tóc (cụp, ép, dập xù) với máy làm tóc NOVA

  1. Cái bấm tóc ý bạn bấm lâu nguy cơ cháy tóc,mk nói thật cj mk làm bị cháy 1 lần r tóc vàng dối, nên bạn giút kinh nhiệm nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *